Организациони одбор

  • М. Цветковић
  • Д. Димитријевић
  • Г. Ђорђевић
  • М. Милошевић
  • Љ. Нешић
  • Ј. Станковић