Информације

Природно-математички факултет (ПМФ) у Нишу организује скуп “Изврсност у базичним и инжењерским наукама и образовању – физика и математика у Југоисточној Европи“.

Скуп ће бити одржан од 18 – 21. фебруара 2010. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу (ул. Париске комуне бб). Sкуп је део пројектних активности UNESCO, Природно-математичког факултета у Нишу, SEENET-MTP мреже и Kанцеларије града Ниша за међународну сарадњу у области науке, образовања и културе –
NIOSEC (у оснивању), уз подршку Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, под покровитељством Града Ниша.

Циљеви

Базичнe и инжењерскe наукe и образовањe заузимају централно место у образовном и научном систему модерног друштва и њихов развој има велики утицај на многе сегменте привреде и друштва.

Формирање базе података о научним капацитетима, кроз радне примере Ниша и Крајове, биће коришћени за размену идеја о стратегији одрживог развоја науке и образовања у земљама региона. Пресек капацитета у земљама Балкана у базичним и инжењерским наукама и образовању, посебно у области физике и математике је основна тема скупа.

Могућност формирања предлога приоритених елемената и области заједничке научно-образовне политике, формирање мрежа институција и појединаца на регионалном нивоу, повезивање базичних наука са економским и културним токовима, укључивање локалне самоуправе у овакве пројекте и искуства научно-технолошких паркова су тема округлог стола који је део скупа.